2018 Ocenění krásy Ocenění oficiální pravidla | CZ.Lamareschale.org

2018 Ocenění krásy Ocenění oficiální pravidla

2018 Ocenění krásy Ocenění oficiální pravidla

BEAUTY AWARDS loterie PRAVIDLA

NO nákup nebo platbu jakéhokoli druhu je třeba zadat nebo vyhrát.

Neplatná, pokud nákup PROHIBITED.A nebo platba nebude zlepšit své šance na výhru.

„Krása Awards prozradí“ (dále jen „Beauty Awards prozradí“) začíná v 12:00 hodin východního času ( „ET“) dne 31. Ledna 2017 a končí v 12:00 pMet dne 29. Února 2017 (dále jen „Promotion období“ ).

Východního času kontroluje pro všechny účely této prozradí.

Prozradí se řídí těmito oficiálními pravidly a podléhá všem příslušným americkým federálními, státními a místními zákony a provinčních nebo územních zákony, a je neplatná tam, kde zákonem zakázáno.

1. Způsobilosti: prozradí je otevřena pouze pro právní obyvatele 50 Spojených států a District of Columbia (s výjimkou obyvatel Guam, Puerto Rico a všech ostatních amerických teritorií a držav), kteří jsou ve věku 18 let nebo starší a plnoletosti v jeho / její státu, provincie nebo území bydliště v době vstupu.

Jakékoliv jedinci, kteří mají do jednoho roku přede dnem zahájení se prozradí, provedené služby pro sponzory či jejich rodiče, dceřiné společnosti, pobočky a nástupnických společností nebo organizací odpovědných za plnění, správě, reklama či propagací prozradí nebo dodávat jakýkoli cena a nejbližší rodina a domácí příslušníci těchto osob, nejsou způsobilé pro vstup do prozradí nebo vyhrát cenu.

„Nejbližší rodinní příslušníci“ rozumí rodiče, nevlastní rodiče, děti, nevlastní děti, sourozenci, nevlastní sourozenci, nebo manželů, bez ohledu na to, kde žijí.

„Členové domácnosti“ se rozumí lidé, kteří sdílejí stejném domě nejméně tři měsíce za rok, zda souvisí, či nikoliv.

Mechanicky měněna nebo reprodukované položky nejsou způsobilé.

Aby bylo možné vstoupit do prozradí, nebo obdrží cenu, musí být plně v souladu s oficiálními pravidly a zadáním budete souhlasit s tím být vázán těmito Oficiálními pravidly a rozhodnutími sponzorů, jejichž rozhodnutí je závazné a konečné ve všech směrech, a potvrzujete, že jste oprávněni vstoupit. 2. JAK TO ENTER: „Chcete-li zadat, navštivte http://womenshealthmag.com/beauty/beauty-awards-giveaway (dále jen‚webové stránky‘) v průběhu Promotion období a úplně vyplnit všechny požadované údaje na přihlášce, včetně jména a příjmení, úplnou domácí poštovní adresu (bez PO boxy), denní telefonní číslo (včetně předčíslí), datum narození a e-mailovou adresu. Potom odešlete přihlášku na webových stránkách (dále jen „Entry“ nebo " Entries¬ Všechny přihlášky musí být doručeny do 12:00 hodin ET, 29. Února 2017. Limit jeden (1) vstup na osobu a e-mailovou adresu za den v průběhu Promotion období. Příspěvky tou samou osobou nad rámec limitů stanovených zde budou vyřazeny. Příspěvky zaslané na webové stránky budou považovány za předložené držitelem autorizovaného účtu na e-mailovou adresu uvedenou v okamžiku vstupu. „oprávněným držitelem účtu“ je definován jako fyzická osoba, která je přiřazena e-mailovou adresu od poskytovatele internetového přístupu, on-line poskytovatele služeb nebo organi

Tralizaci (například obchodní, vzdělávací instituce, atd.), který je odpovědný za přidělení e-mailových adres pro doménu spojenou s předloženým e-mailovou adresu. 3. Statistické VÝKRES;

Šance na výhru: Sponzoři náhodně vybere vítěze (y) ze všech vhodných příspěvků přijatých do 29. Února 2017. Šance na vítězství závisí na celkový počet aktivních záznamů obdržel. 4. VÍTĚZ OZNÁMENÍ: Potenciální vítěz (y) budou vyrozuměni e-mailem na základě informací obsažených v jeho / jejím vstupu, nebo o 15. Března 2017. Sponzoři pak pošle na potenciální vítěze (ů) prostřednictvím e-mailu , na e-mailovou adresou na jeho / její Entry, čestným prohlášením o způsobilosti k uvolnění odpovědnosti, publicitu zpráva, pokud není zákonem zakázáno, a jakoukoli jinou dokumentací, kterou sponzoři požadují (dále jen „čestné prohlášení“).

Za účelem splacení jeho / její cenu, potenciální vítěz (y) musí podepsat, mají notářsky ověřené, a vrátit se do sponzoruje čestné prohlášení do čtrnácti (14) dnů ode dne Sponzoři poslal prohlášením.

Jakýkoli host (jeho / její rodič / zákonný zástupce, pokud je rezidentem v jurisdikci, která jej považuje / jí být minor) podepíší, mají notářsky ověřené a vrátit se sponzory závazek Release, Publicity Release, pokud není zákonem zakázáno, a jakékoliv jiné dokumentace, že sponzoři požadují do čtrnácti (14) dnů poté, co obdrží potenciální vítěze (ů).

V případě: (a) potenciální vítěz (s) nemůže být dosaženo z jakéhokoli důvodu po uplynutí přiměřené úsilí bylo vyvíjený na základě informací uvedených v položce, (b) z nedodržení výše uvedených nebo v některé z výše uvedených časových obdobích , se nalézá (c) potenciální vítěz není způsobilý k zadání prozradí, nebo obdrží cenu, (d) potenciální vítěz nemůže nebo není v souladu s oficiálními pravidly, (e) oznámení cena potenciální vítěz nebo čestné prohlášení se vrátí jako nedoručitelná z jakéhokoli důvodem, nebo (f) potenciální vítěz nesplní povinnosti spojené s čestným prohlášením, musí být potenciální vítěz diskvalifikován z prozradí a alternativní potenciální vítěz může být zvolena, podle vlastního uvážení sponzorů z řad jiných vhodných příspěvků přijatých.

Výběr vítěze je pod dohledem sponzorů, jejichž rozhodnutí jsou konečná a závazná ve všech ohledech.

Jestliže účastník je e-mailová adresa, telefonní číslo, nebo home-mailové adresy změní poté, co on / ona vstoupí do prozradí, že je výhradní odpovědností soutěžícího je informovat Sponzoři poštou e-mailové upozornění na níže uvedené adrese které mají být přijaty do konce roku na podporu Doba. 5. CENY: Přibližná maloobchodní hodnota (dále jen „ARV“) v ceně je více než 1400 $ a skládá se z dárkové balení včetně všech 2017 vítěze Beauty Awards.

„Celkový ARV všech cen udělených více než 1400 $.“

K dispozici je celkem čtyři ocenění, které mají být uděleny čtyři vítěze.

Všechny ostatní výdaje nejsou specificky zde uvedené jsou pouze výherce zodpovědnost, včetně, ale nikoli výhradně, daně z obratu, odměny, jídla, pozemní doprava do / z rezidence výherce z / na letiště a všechny vedlejší výdaje.

Cenu podléhají všechny příslušné podmínky.

Případné vyobrazení výher jsou pouze pro ilustrativní účely.

Všechny federální, státní a místní daně z výhry jsou výhradní odpovědností výherce.

Vítěz bude zaslána IRS Federal 1099-misc daňový formulář pro maloobchodní hodnotu jakékoliv ceny nebo nad $ 600.

Převod, náhrada, substituce nebo nahrazení Prize je dovoleno, s výjimkou, že Sponsors vyhrazuje právo dle svého uvážení nahradit cenu stejné nebo vyšší hodnoty (nebo peněžní ekvivalent).

ARV všech cen je v amerických dolarech.

Všechny výhry budou uděleny do 1 roku od přijetí platné a popraven vítězů čestné prohlášení nebo prize potvrzení.

Každá část ceny není přijata nebo nepřivlastněný a / nebo nepoužívaný vítězem propadne a nebudou substituovány. 6. Veřejnost uvolňování;

Použití osobních údajů: Pokud není zakázáno nebo omezeno zákonem, přijetí vítěze z výhry představuje souhlas výherce a souhlas pro sponzory a jejich NÁSTUPCŮ, převedené licencí, a sublicencím použití a / nebo publikovat vítěze celé jméno, město a stát bydliště, fotografie nebo jiné podobizny, vložka, obrázky, portréty, hlasu, osvědčení, životopisné údaje (zcela nebo částečně), a / nebo prohlášení ze strany výherce ohledně prozradí nebo sponzory po celém světě a na neurčitou pro veškeré účely včetně, ale ne výhradně, reklamy, obchodu, publikování a / nebo propagace jménem sponzorů, v některém a všech typů médií, nyní známé nebo později vymyslel, včetně, ale nikoli výhradně, tisk, TV, rádio, elektronický , kabel, digitální nebo World Wide Web, a to bez dalšího omezení, omezení, kompenzace, oznámení, přezkoumání nebo souhlasu, který vítěz práv souhlasí s tím, sponzoři může převést, postoupit, licencovat, a / nebo subl

Icense.

Vstupem do prozradí, budou účastníci se dělí o své osobní údaje se sponzory.

Osobní údaje shromážděné od sponzorů bude použit pro správu prozradí a udělení ceny.

Navíc tím, že zadáním soutěžící souhlasí s tím, aby Rodale Inc použití osobních údajů soutěžícího, jak je popsáno v jeho zásadách ochrany soukromí na http://www.rodale.com - 1,6597,8 - 114,00.html.

Naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Rodale pro důležité informace týkající se shromažďování, používání a zveřejňování osobních informací Rodale.

Rodale není odpovědná za zveřejnění provedená jakoukoli třetí stranou.

Rodale vynakládá přiměřené komerční úsilí pro dosažení souladu s federálním CAN-SPAM zákonem a vstupujícím může následně odhlásit přijímání dalších e-mailů podle pokynů opt-out obsažené v zásadách ochrany osobních údajů Rodale je.

Všechny záznamy se stávají vlastnictvím sponzorů po obdržení a nebude uznána nebo vrácen. 7. NO nedovolené manipulaci;

Právo zrušit, AKTUALIZACE: Sponzoři a jejich mateřské společnosti, dceřiné společnosti, pobočky, partneři, zástupci, agenti, NÁSTUPCŮ, zaměstnanci, vedení a ředitelé nemají žádnou povinnost nebo odpovědnost, včetně případné odpovědnosti za udělení jakékoli výhry k účastníkům, s ohledem na: (a) položky, které obsahují nepřesné informace nebo nesplňují nebo porušují oficiální pravidla;

(B) Záznamy, nároky na výhry nebo oznámení, které jsou ztracené, pozdní, neúplné, nečitelné, nesrozumitelné, poškozené nebo jinak přijaté zamýšleného příjemce, zcela nebo zčásti, vzhledem k počítači, lidského nebo technické chyby jakéhokoliv druhu;

(C) účastníci, kteří spáchali podvod nebo podvod vstoupit nebo se účastní prozradí nebo získání ceny;

(D) telefon, elektronický, hardware, software, sítě, internet nebo počítačové poruchy, poruchy nebo obtíže;

(E) jakýkoli neschopnost vítěze přijmout cenu z jakéhokoliv důvodu;

(F) v případě, že cena nemůže být udělena v důsledku zrušení cesty, zpoždění nebo přerušení v důsledku živelných pohrom, přírodních katastrof, teroristických akcí, počasí nebo jiné podobné události mimo rozumnou kontrolu sponzorů;

Nebo (g) jakékoli škody, poranění nebo ztráty jakéhokoli druhu způsobené jakékoliv ceny nebo vyplývající z udělení, přijetí, držení, použití, zneužití, ztráty nebo misdirection jakékoliv ceny nebo vyplývající z účasti na této akce nebo povýšení nebo činností prize souvisejících ,

Sponzoři si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoli osobu shledá (a) manipulace s vstupního procesu nebo fungování prozradí, nebo jakékoliv webové stránky propagace prozradí;

(B) jedná v rozporu s oficiálními pravidly;

Nebo (c) uzavření nebo při pokusu vstoupit do prozradí vícekrát přes použití více e-mailových adres nebo používání jakýchkoli robotů nebo automatizované zařízení pro podání záznamy.

Pokud sponzoři určit, dle vlastního uvážení, že technické obtíže nebo nepředvídané události ohrozit integritu nebo životaschopnost prozradí, sponzoři si vyhrazuje právo zrušit položky v projednávané věci, a / nebo ukončit příslušnou část podpory prozradí, včetně kompletní Režijní propagace a / nebo upravovat prozradí a / nebo provádět náhodné výkres udělení této ceny (y) s využitím všech vhodných příspěvků doručených v k datu ukončení.

V případě, že prozradí je ukončena nebo změněna kvůli technickým potížím či nepředvídaných událostí před datem expirace propagace období, bude příslušné oznámení na http://womenshealthmag.com/beauty/beauty-awards-giveaway. 8. ZPRÁVA odpovědnosti;

Absenci záruky;

FORUM VÝBĚR DOLOŽKA: Účastí v prozradí, účastníci a vítěz se dohodly na uvolnění a krýt sponzoři a jejich mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, zástupce, agenty, NÁSTUPCŮ, zaměstnance, vedení a ředitelé, z jakéhokoliv a veškeré odpovědnosti , za ztrátu, poškození, poškození, zranění, náklady nebo náklady, cokoli, včetně bez omezení, poškození majetku a riziko úrazu (včetně emocionální tísně), a / nebo úmrtí, které mohou nastat v souvislosti s přípravou, nebo jejich účast v něm prozradí, nebo držení, příjem a / nebo použití nebo zneužití výhry nebo účast na jakémkoli prozradí-související činnosti a za jakékoli nároky nebo příčiny žaloby na základě práva publicity, pomluvám nebo invaze do soukromí a zbožím dodávky.

Přijetím cenu, vítěz souhlasí s tím, že jakýkoli závazek týkající se nebo vyplývající z výhry spočívá výhradně s výrobcem zboží nebo jejich přidružených společností.

Sponzorů a jejich mateřské společnosti, dceřiné společnosti, pobočky, partneři, zástupci, agenti, NÁSTUPCŮ, zaměstnanci, vedení a ředitelé nepřebírají žádnou odpovědnost za případné zranění nebo škody způsobené účastníkům nebo k počítači se kterákoli jiná osoba je, bez ohledu na to, jak způsobila, které se týkají nebo vyplývající ze vstupu nebo stahováním materiálů nebo softwaru v souvislosti s tímto prozradí.

Účastníci a vítězové uznat, že sponzoři již předložen ani nejsou žádným způsobem odpovědná za jakékoliv záruky, prohlášení nebo záruky, výslovné nebo odvozené, fakticky nebo ze zákona, ve vztahu k jakékoli výhry, včetně, ale nejsou omezeny na výslovné záruky poskytnuté výrobcem zboží nebo jejich přidružených společností.

S výjimkou případů zakázaných, všechny problémy a otázky týkající se výstavby, platnosti, interpretace a vymahatelnosti těchto oficiálních pravidel nebo práv a povinností účastníka nebo sponzorů v souvislosti s prozradí, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Commonwealth of Pennsylvania, aniž by vliv na jakékoliv volbě práva či kolizních norem (ať již z Pensylvánie, nebo jakékoliv jiné jurisdikci), což by způsobilo uplatňování práva zemí jiných než Pensylvánie jurisdikci.

Kromě toho, jakýkoliv spor týkající se prozradí (včetně těchto oficiálních pravidel) musí být podána do příslušné státní nebo federální soud, který má pravomoc přes předmět umístěný v kraji Lehigh, Pennsylvania.

Soutěžící tímto neodvolatelně souhlasíte s osobní jurisdikcí uvedených soudů a vzdávají veškerých nároků na forum non conveniens či nedostatek osobní jurisdikci, které mohou mít. 9. Seznam vítězů;

BUDOUCÍ dárcích / zápas: Seznam A vítězů budou zveřejněny na webových stránkách nebo o 15. Března 2017, nebo zobrazí seznam vítězů poté, co 20. Ledna 2017 poštou poslat obálku samostatně řešit platným americkým poštovného připevněny (VT obyvatelé státu jen může vynechat zpáteční poštovné) na adresu: Beauty Awards prozradí, Rodale Inc, 733 Third Avenue, New York, NY 10017 k rukám: ALEXANDRA Duron, nebo prostřednictvím e-mailu poslat e-mail na [email protected ], a v těle e-mailu typu: „Beauty Awards prozradí“ prosím e-mail mi seznam vítěze pro 10. Zadavatel: Sponzoři prozradí jsou Rodale Inc, 33 East Minor Street, Emauzy, PA 18098 - 0099. Loterie FAKTA PRIZE 2017 Kosmetické Ocenění vítězové

Prodejní hodnota více než 1400 $

Řadu ocenění více než 50 


Šance na vítězství závisí na celkovém počtu vhodných příspěvků doručených v

Můžete se kdykoliv odhlásit.

Související zprávy


Post Krása

Nejlepší krémy proti vráskám, které si můžete koupit bez předpisu

Post Krása

Pouze 9 kosmetických přípravků budete potřebovat celou noc

Post Krása

Jak vědět, jestli se maska pokazí s pokožkou předtím, než ji zkusíte

Post Krása

4 tipy pro růst vašich kapek

Post Krása

Nejlepší šampony pro suché vlasy, podle odborných kadeřníků

Post Krása

7 Produkty krásy, které vás ochladí, když je počasí špinavé

Post Krása

Pokusil jsem se o barvení vlasů doma - tady je to, co se stalo

Post Krása

Mám špičku obličeje - a je to, co to bylo jako

Post Krása

8 produktů pro bělení zubů, které skutečně fungují, podle zubního lékaře

Post Krása

8 Nešťastné výskyty vlasů Curling Iron Burns na fotografiích

Post Krása

Střední dívky v kanceláři

Post Krása

13 Problémy Pouze ženy, které jsou posedlí krásy produkty mohou pochopit